Bảng Mã IMSI các nhà mạng cho iPhone Lock

IMSI là mã số cá nhân của từng nhà mạng iPhone Lock riêng biệt;gồm 7 số. Với iPhone Lock thì mã IMSI rất quan trọng. Nó dùng để kích hoạt sim ghép ProNew cho iPhone lock khi nhà mạng lock không có trong danh sách các nhà mạng có sẵn của sim ghép. ** Với sim ghép Pro New1.7: sim ghép và sim chính vào máy quốc tế hoặc máy Lock bấm Gọi khẩn cấp bấm * gọi: rồi nhập 7 số IMSI trên bảng. bấm gửi hiện bảng OK bấm chấp nhận là xong. ” Ví dụ khi ghép nhà mạng AT&T mã IMSI AT&T: 3104101. Chọn IMSI rồi nhập : 3104101 rồi hiện bảng thứ 2 để trống bấm gửi. rồi bỏ qua máy LOCK là OK” Để trả sim ghép Pro New về chế độ Active tự động ( như ban đầu ) ta phải nhập lại mã imsi : 3104100 vào sim ghép.
Với ProNew 1.8 GID có 6s số: Nên GID giống 1.7 thiếu bao nhiêu thì thêm số 0 cho đủ 6 số.
Ví dụ: Sprint: IMSI: 3101200 GID 1.7: A2 , GID 1.8: A20000

XEM TIẾP ➞
Close Giỏ hàng
Close Yêu thích
Đã xem gần đây Close
Close

Close
Menu
Danh mục